NLC920359T14AWG 黑色TP2012-A1255MST/LFMKP1T022205B00JSSDSTF7N105K550P50-EA5A1AA0ABBAREC-6431

供应商:个人会员

所在地区:广东省

联系人:胡银

手机号码:13824359306

邮箱:huyin@huitongchuangxin.com

QQ: 2961504588

地址:深圳市宝安区

|micronas|HAL830线性可编程霍尔
* 发布时间:2021/06/13

型 号:HAL830UT-A

品       牌:MICRONAS

产品名称:线性可编程霍尔

库存状态:国内少量库存

库存数量:10000

供货周期:1周内

供应描述

德国MICRONAS|线性可编程霍尔

HAL830UT-A 

介绍:

该霍尔HAL800, 是一个通用的磁场传感器与基于霍尔效应的线性输出,

该IC可以用于亚微米CMOS制造技术和用于角度或距离测量。

该霍尔HAL800,补偿功能的温度霍尔板开关偏置补偿,一个A/D转换器

与驱动器。

该霍尔是可编程的,最简单的可编程性允许2点校准通过直接调节输出电压的输入信号,该

传感器专为恶劣环境的工业及自动化应用,并与5V工作在环境温度-40-150中,

产品特点:

1.高精度线性霍尔效应传感器成比例输出

2.数字信号处理,温度特性进行编程匹配所有常见的磁性材料

3.多个可编程磁性具有非易失性储存器

4.EMC的优化设计

 

MICRONAS品牌:

MICRONAS

1.HAL202霍尔开关  2.HAL815霍尔(油门踏板霍尔)  3.HAL880霍尔 4.HAL1820  HAL502UA    6.HAL506UT霍尔 7.HAL506SF   8,MICRONAS  9.HAL203 10.HAL509  11.HAL815编程器 12.HAL1820编程器13 HAL730SF-K  14HAL37205DJ-A  15HAL1502SU-A  16 HAL202TQ-K-4-R-1-00     17HAL506SF-A-4-R-1-00

HAL516SF-K-4-R-5-00   HAL516SF-K-4-R-5-00

HAL815UT-A-2-B-1-00    HAL102JQ-K-2-B-1-00

HAL202JQ-K-2-B-1-00    HAL203TQ-K-4-B-1-00

HAL320UA-A-1-B-1-00    HAL320UA-A-2-A-2-00

HAL401SF-A-4-R-1-00    HAL502UA-A-2-B-1-00

HAL505UA-A-2-A-2-00     HAL506UA-A-1-A-2-00

HAL506UA-A-2-B-1-00     HAL508UA-A-2-B-1-00

HAL730SF-K-4-R-1-00     HAL880UT-K-2-B-1-00

HAL504SF-A-4-R-1-00    HAL APB1 V5.10

HAL566SF-K-4-R-5-00    HAL556SF-K-4-R-1-00

HAL501UA-A-2-B-1-00    HAL815UT-K-1-A-2-00

HAL-APB-O    HAL202TQ-K-4-R-1-00    HAL856UT-K-1-A-1-00

HAL206TQ-K-4-R-1-00   HAL584SF-K-4-R-1-00

HAL3625DJ-A-4-R-8   HAL805UT

HAL1820UA-A-2-B-1   HAL1821UA-A-2-A-2     HAl 584UA-K

如需要了解更多传感器信息,来电咨询胡生。